PROJEKT
Ankarspelare

ORT
Malmö

BESTÄLLARE
PEAB Sverige AB

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad

FAKTA
Upprättande av färdiga handlingar för nytt bostadskvarter.