PROJEKT
Center Syd

ORT
Löddeköping

FASTIGHETSÄGARE
NRF (Cornorstone)

BESTÄLLARE
MVB, JS-Smide

TID
2013-2015

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad

OMFATTNING
Ny försäljningsyta 5000 m2

FAKTA
Verkade som huvudkonstruktör för utbyggnad av det befintliga köpcentret. Projektering av hela stålkonstruktionen med tillhörande tillverkningsritningar.