PROJEKT
Eslövs kyrka

ORT
Eslöv

FASTIGHETSÄGARE
Eslövs pastorat – Svenska kyrkan

BESTÄLLARE
Eslövs pastorat – Svenska kyrkan

TID
2013

ENTREPRENADFORM
Utförandeentreprenad

OMFATTNING
Utvändig renovering

FAKTA
Återskapande av ursprungligt yttertak. Omfogning samt ommålning av fasaden.