PROJEKT
Helsingkrona Nation

ORT
Lund

FASTIGHETSÄGARE
Helsingkrona Nation

BESTÄLLARE
PEAB Sverige AB

TID
2013-2015

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad

OMFATTNING
69 studentbostäder samt en festvåning fördelat på 13 våningar

FAKTA
Projektet bestod av att uppföra ett nytt bostadshus i 13 våningar plus källare till studenter. Husets fasad är ”kantigt” rund och klädd med koppar. Stommen består av bärande betongväggar och bjälklag samt stålpelare i utfackningsväggar.