PROJEKT
Malmö C

ORT
Malmö

FASTIGHETSÄGARE
Jernhusen

BESTÄLLARE
Jernhusen

TID
2006-

FAKTA

Etableringen av nya Citytunneln under Malmö innebar stora utmaningar. Vi har varit med under hela Malmö Centrals omvandling, från systemhandling till bygghandling.

I uppdraget till Jernhusen har bl.a. följande uppdrag ingått.

Nybyggnation av Glashallen, Nybyggnation av P-huset, Ombyggnation av södra entrén, Ombyggnation av gamla vänthallen till food court.