PROJEKT
Fullriggaren 4

ORT
Malmö

FASTIGHETSÄGARE
Castellum

BESTÄLLARE
NCC

TID
2010

ENTREPRENADFORM
Totalentreprenad

FAKTA
Projektering av en grön kontorsfastighet med affärslokaler i bottenplan till Castellum. Fullriggaren innehar miljöklassning guld enligt Miljöbyggnad och Greenbuilding. Fastigheten vann hösten 2012 första pris i Sweden Green Building Awards.