PROJEKT
Malmö C – Banhallen

ORT
Sverige

FASTIGHETSÄGARE
Jernhusen

BESTÄLLARE
Jernhusen

TID
2003-2004, 2010-2011

FAKTA
I samband med citytunnelprojektet utförde Danewids en full inventering av den gamla banhallens limträkonstruktion. Limträbågarna är från 1923 och är bland världens äldsta böjda limträkonstruktioner. Vid inventeringen uppdagades bl.a. stora rötskador på vissa av limträbågarna anfang, vilka var tvungna att bytas ut. Några av anfangen har även förstärks med kolfiberband där skadorna inte varit så påtagliga. Första gången kolfiberband används i Sverige för förstärkning av limträ.