Eslövs kyrka – Eslöv

Eslövs kyrka – Eslöv

PROJEKT Eslövs kyrka ORT Eslöv FASTIGHETSÄGARE Eslövs pastorat – Svenska kyrkan BESTÄLLARE Eslövs pastorat – Svenska kyrkan TID 2013 ENTREPRENADFORM Utförandeentreprenad OMFATTNING Utvändig renovering FAKTA Återskapande av ursprungligt yttertak. Omfogning...
Vrams Gunnarstorps slott

Vrams Gunnarstorps slott

PROJEKT Vrams Gunnarstorps slott ORT Vrams Gunnarstorp FASTIGHETSÄGARE Privat BESTÄLLARE Privat TID 2011- ENTREPRENADFORM Utförandeentreprenad FAKTA Utbyte av yttertak, målning av fönster samt omfogning av...
Malmö C – Kungalängan

Malmö C – Kungalängan

PROJEKT Malmö Central – Kungalängan ORT Malmö FASTIGHETSÄGARE Jernhusen BESTÄLLARE Jernhusen TID 2012-2013 ENTREPRENADFORM Totalentreprenad (NCC) OMFATTNING Samtliga byggnader byggdes om till handel och restauranger i bottenvåningen och kontorsverksamhet på plan...
Malmö C – Banhallen

Malmö C – Banhallen

PROJEKT Malmö C – Banhallen ORT Sverige FASTIGHETSÄGARE Jernhusen BESTÄLLARE Jernhusen TID 2003-2004, 2010-2011 FAKTA I samband med citytunnelprojektet utförde Danewids en full inventering av den gamla banhallens limträkonstruktion. Limträbågarna är från 1923...
Malmö C

Malmö C

PROJEKT Malmö C ORT Malmö FASTIGHETSÄGARE Jernhusen BESTÄLLARE Jernhusen TID 2006- FAKTA Etableringen av nya Citytunneln under Malmö innebar stora utmaningar. Vi har varit med under hela Malmö Centrals omvandling, från systemhandling till bygghandling. I uppdraget...