PROJEKT
Eklövet i Hoglandspark

ORT
Karlskrona

FASTIGHETSÄGARE
Karlskrona kommun

BESTÄLLARE
Sydväst Arkitektur och Landskap

TID
2015

ENTREPRENADFORM
Utförandeentreprenad

FAKTA
Verkade som underkonsult till Sydväst där vi på ett tidigt stadie fick vara med och hitta lösningar till den bärande konstruktionen på Eklövet som hade en utmanande form. Stommen består av betong och trä.