PROJEKT
Slupen 2 och 4

ORT
Malmö

FASTIGHETSÄGARE
Haga Gruppen Fastighetsförvaltning AB

BESTÄLLARE
Haga Gruppen Fastighetsförvaltning AB

TID
2010-2011

ENTREPRENADFORM
Utförandeentreprenad

OMFATTNING
16 + 37 Lägenheter

FAKTA
Projektet bestod i att upprätta 2 st bostadshus i 6 respektive 4 våningar plus källare. Båda husen skulle uppfylla passivhuskraven vilket ställde stora krav på täthet och detaljlösningar.