Point Hyllie – Malmö

Point Hyllie – Malmö

PROJEKT Point Hyllie (Hus B-E) ORT Malmö FASTIGHETSÄGARE Annehem BESTÄLLARE PEAB Sverige AB TID 2009- ENTREPRENADFORM Totalentreprenad OMFATTNING 45 000 kvm kontor och hotell. FAKTA Verkande som huvudkonstruktörer för ett av Malmös nya...
Center Syd – Löddeköpinge

Center Syd – Löddeköpinge

PROJEKT Center Syd ORT Löddeköping FASTIGHETSÄGARE NRF (Cornorstone) BESTÄLLARE MVB, JS-Smide TID 2013-2015 ENTREPRENADFORM Totalentreprenad OMFATTNING Ny försäljningsyta 5000 m2 FAKTA Verkade som huvudkonstruktör för utbyggnad av det befintliga köpcentret....
Fullriggaren 4 – Malmö

Fullriggaren 4 – Malmö

PROJEKT Fullriggaren 4 ORT Malmö FASTIGHETSÄGARE Castellum BESTÄLLARE NCC TID 2010 ENTREPRENADFORM Totalentreprenad FAKTA Projektering av en grön kontorsfastighet med affärslokaler i bottenplan till Castellum. Fullriggaren innehar miljöklassning guld enligt...
Magasinet – Malmö

Magasinet – Malmö

PROJEKT Magasinet, Hamnen 22:188 ORT Malmö FASTIGHETSÄGARE Wihlborgs BESTÄLLARE Wihlborgs TID 2011-2012 ENTREPRENADFORM Totalentreprenad (MVB) OMFATTNING Om- och påbyggnad, ca 6400 + 600 m2 FAKTA Totalrenovering av den gamla magasinbyggnaden. Verkade som...
Malmö C – Kungalängan

Malmö C – Kungalängan

PROJEKT Malmö Central – Kungalängan ORT Malmö FASTIGHETSÄGARE Jernhusen BESTÄLLARE Jernhusen TID 2012-2013 ENTREPRENADFORM Totalentreprenad (NCC) OMFATTNING Samtliga byggnader byggdes om till handel och restauranger i bottenvåningen och kontorsverksamhet på plan...